Projekt

Dostając zlecenie na zaprojektowanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła dla basenu krytego, najczęściej otrzymujemy projekt architektoniczny budynku do którego instalacja powinna się wpisać w sposób jak najbardziej niewidoczny.
Niestety często dzieje się tak iż architekci, którzy nie mieli nigdy wcześniej do czynienia z obiektami basenowymi popełniają błędy techniczne przy projektowaniu samych hal basenowych, skupiając się jedynie na wyglądzie samej hali i walorach estetycznych zapominając o jej funkcji użytecznej, szczególnie o najważniejszym elemencie wentylacji, jakim jest odpowiednia centrala basenowa.

Najważniejsze kryteria

Dobierając centralę wentylacyjną dla hali basenu wyróżniamy cztery podstawowe kryteria doboru:

  1. Powierzchnia niecki wskazuje na wymaganą ilość powietrza niezbędną do asymilacji zysków wilgoci.
  2. Kubatura hali basenu wskazuje na minimalna ilość powietrza wentylacyjnego niezbędną do ogrzania hali basenu.
  3. Maksymalna liczba osób korzystających jednocześnie z basenu wskazuje na minimalną ilość powietrza zewnętrznego dla celów higienicznych.
  4. Ilość przeszkleń zewnętrznych wewnątrz hali basenu wskazuje na ilość powietrza wentylacyjnego niezbędnego do utrzymania temperatury przegród szklanych powyżej temperatury punktu rosy.

Najlepiej, gdy

Najkorzystniejszą sytuacją z punktu widzenia użytkownika jest sytuacja kiedy hala basenowa zaprojektowana jest w taki sposób, że wszystkie wymienione powyżej kryteria się pokrywają, czyli że dokonując dobory dla każdego z kryteriów wyniki są podobne. Sprawia to że centrala basenowa jest dobrana optymalne dla przedmiotowego obiektu oraz że instalacja nie jest w żaden sposób przewymiarowana.

Podsumowanie

 

Planując budowę basenu prywatnego, hotelowego czy publicznego należy pamiętać iż odpowiednie zaprojektowanie hali basenu ze względów estetycznych jest równie ważne jak podejście czysto ekonomiczne, ponieważ funkcjonowanie obiektu z wentylacją przewymiarowaną ze względu na któreś kryterium będzie bardzo energochłonne, natomiast funkcjonowanie obiektu z pominięciem któregoś z kryterium może okazać się dyskwalifikujące obiekt z uwagi na uwarunkowania funkcjonalne i brak komfortu.

mgr inż. Grzegorz Popielarski