Baseny rezydencyjne i kryte pływalnie.

Z uwagi na swój nietypowy charakter i funkcje, obiekty te są bardzo niejednorodne i wymagają specjalistycznego podejścia przy każdym etapie realizacji, od projektu po wykonawstwo. Instalacje charakteryzują się niskimi prędkościami oraz oporami przepływu.

Bagatelizowana funkcja instalacji wentylacji mechanicznej w tego typu obiektach, dobór nieodpowiednich urządzeń, błędne koncepcje oraz niefachowe wykonanie, w trakcie eksploatacji powodują problemy które często prowadzą do zamknięcia obiektu lub jeżeli jest to możliwe wymiany instalacji.

 

Do podstawowych błędów wadliwie wykonanych instalacji zalicza się przede wszystkim:

  • Zbyt mała ilość powietrza niezbędna do odprowadzenia zysków wilgoci powoduje to zawilgocenie obiektu, niszczenie instalacji wentylacji mechanicznej, zawilgocenie przegród budowlanych i pojawianie się grzyba na ścianach, brak komfortu dla użytkowników
  • Nieprawidłowy projekt i wykonanie instalacji.
  • Doprowadzenie zbyt dużej lub zbyt małej ilości powietrza świeżego
  • Zbyt mała ilość wymian powoduje w praktyce ogromne problemy z nagrzaniem
  • Nieprawidłowy dobór urządzeń.