Hala sportowa to nie tylko boisko sportowe oraz miejsca dla publiczności !!!

Poza halą główną znajduje się w tym obiekcie wiele pomieszczeń o różnym przeznaczeniu. Przede wszystkim jest tu zaplecze techniczno-usługowe, sale treningowe i gimnastyczne, gabinety odnowy biologicznej, szatnie, natryskownie i w.c. dla zawodników i personelu, oraz wiele innych pomieszczeń, niezbędnych do funkcjonowania tak skomplikowanego pod względem funkcji obiektu.

Dobrze zarządzane hale sportowe są czynne niemalże przez całą dobę, a nawet gdy są nieczynne służbę w nich pełni obsługa techniczna.

Czas i godziny użytkowania poszczególnych pomieszczeń jest bardzo różny i dlatego ważną cechą instalacji grzewczej i wentylacyjnej musi być stała gotowość do eksploatacji i krótkie czasy nagrzewania. Również różnorodność funkcji pomieszczeń hali skłania do wykonania instalacji grzewczo-wentylacyjnych mogących pracować niezależnie i to w różnych przedziałach czasowych. Najlepiej w takich przypadkach sprawdza się ogrzewanie powietrzne spełniające również rolę wentylacji. Są to zadania trudne do zaprojektowania, ponieważ, jak pokazuje praktyka, niejednokrotnie występują przypadki nadmiernego pocenia się publiczności i przerwy w zawodach z powodu wilgotnego boiska i duchoty w hali.