W każdej gałęzi przemysłu, bez względu na branże, w trakcie pracy maszyn i urządzeń powstaje wiele szkodliwych substancji, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia a niejednokrotnie życia osób przebywających w ich otoczeniu.

Zagrożenia te spowodowane są emisją gazów, par oraz bardzo drobnych pyłów, których stężenia mogą być szkodliwe i bardzo niebezpieczne niebezpieczne.

Emitowane poprzez procesy produkcyjne są niejednokrotnie metale ciężkie, opary rozpuszczalników, opary substancji żrących itp. W celu eliminacji tych zagrożeń, zakłady pracy powinny zapewnić odpowiednią wentylację miejsc pracy, poprzez dostarczenie świeżego i usunięcie zużytego powietrza wraz z odprowadzeniem zanieczyszczeń oraz często dokuczliwego nadmiaru ciepła.

We właściwie zaprojektowanej wentylacji nie powinny powstawać strefy nieprzewietrzane tzw. martwe strefy. Wszystkie działania związane z wentylacja tych przestrzeni służą przezde wszystkim wyeliminowaniu zagrożenia płynącego dla ludzi oraz jednocześnie zapewniając ciągłość procesu produkcyjnego.