Punkt wyjścia – klimat basenu

Wybierając wykonawców instalacji obsługujących kryty basen kąpielowy, należy mieć świadomość, iż zbytnie oszczędzanie szczególnie na materiałach użytych w trakcie montażu jest rzeczą kluczową dla bezproblemowego i długoletniego funkcjonowania obiektu. Środowisko basenowe charakteryzuje się następującymi parametrami: temperatura powietrza – ok. 30 stopni C, temperatura wody – ok. 28 stopni C, wilgotność względna – ok. 60 % a do tego uzdatnianie wody podchlorynem sodu, potocznie zwanym chlorem. Nawet kiedy basen na co dzień uzdatniany jest tlenem aktywnym to raz na ok. 3 miesiące w trakcie czynności serwisowych woda w basenie zostaje zachlorowana po czym chemicznie chlor w wodzie zostaje zbijany do wartości zadanych, nazywane jest to szokowym chlorowaniem wody dla celów higienicznych. Uwarunkowanie opisane powyżej sprawiają że basen kryty jest miejscem o specyficznym klimacie i należy zachować maksymalną staranność podczas wykonywanie instalacji w tym także instalacji wentylacji mechanicznej.

Z czego mogą być kanały wentylacyjne?

Do budowy przewodów wentylacyjnych stosować należy materiały odporne na wilgoć i chemie basenową, można je wykonywać z:

  • blachy ocynkowanej, blachy kwasoodpornej,
  • płyty z pianki poliuretanowej w płaszczu aluminiowym ALP
  • płyty ze sprasowanej wełny mineralnej w płaszczu aluminiowym CLIMAVER A2PLUS.

Każdy z wymienionych materiałów ma swoje wady i zalety.

Stal jest najbardziej trwała, jest odporna na uszkodzenia mechaniczne występujące w trakcie powstawania obiektu, jednak ma kilka zasadniczych wad, przede wszystkim może korodować, szczególnie przewód wywiewny z hali basenu. Stal jest stabilna gdy wszystko działa w sposób prawidłowy, jednak gdy wentylacja stanie a przewody zalewane są wodą zawartą w powietrzu wtedy proces korozji przebiega bardzo dynamicznie. Kolejna wadą instalacji ze stali jest jego słaba izolacyjność, wszystkie przewody muszą być dokładnie izolowane na zewnątrz, ponadto instalacje stalowe wymagają stosowanie tłumików ponieważ nie tłumią hałasów powstających w instalacji.

Stal kwasoodporna

Instalacje wentylacyjne wykonywane ze stali kwasoodpornej wydawały by się najlepsze dla potrzeb basenów i ich agresywnego środowiska, jednak praktycznie się ich nie stosuje, gdyż wykonanie takiej instalacji w sposób prawidłowy jest praktycznie nie możliwe. Przy każdej instalacji nawet po wykonaniu najlepszego projektu wykonawczego, przychodzi moment kiedy bezpośrednio na budowie zachodzi konieczność przeróbki jakiegoś elementu instalacji. Właśnie wtedy pojawia się poważny problem, gdyż stal kwasoodporna jest bardzo trudna w obróbce, a każda ingerencja w strukturę stali powoduje powstawanie na jej powierzchni wtrącenia metali nieszlachetnych i stal przestaje być odporna na środowisko basenowe, co więcej jest bardziej podatna na uszkodzenia i korodowanie niż stal ocynkowana. Ponadto systemy te są najdroższymi możliwymi systemami i co gorsza praktycznie nie nadającymi się na hale basenowe. W szczególnych przypadkach zasadne jest stosowanie ciągów w wykonaniu widocznym np. przewód wywiewny z hali, jeżeli nie ma innego wyjścia, jednak powinien on być wykonany i zamontowany bez obróbek mechanicznych na samej budowie.

System ALP

Systemy wykonywane w systemie ALP charakteryzuje możliwość prefabrykacji przewodów i całych ciągów bezpośrednio na budowie, są one całkowicie odporne na wilgoć oraz działanie chemii basenowej, nawet zalewane nie wykazują żadnych reakcji niepożądanych, co jest ich niewątpliwą zaletą. Systemy te nie są jednak pozbawione pewnych wad. Pierwszą z nich jest konieczność wykorzystywania przy ich prefabrykacji dedykowanych profili aluminiowych, na których łączone są kolejne odcinki tworzące cały ciąg, i to właśnie w tych miejscach na instalacji powstają mostki cieplne na których wykrapla się woda zawarta w powietrzu. Najbardziej uciążliwe są ciągi dla czerpni wykonywane w tym systemie, należy solidnie dodatkowo izolować miejsca łączeń. Kolejną wadą jest brak izolacji akustycznej przewodów, powoduje to konieczność stosowania tłumików jak w instalacjach wykonywanych ze stali. Ostatnia wadą systemu jest fakt iż instalacje wykonywane w tym systemie są po prostu drogie.

Specjalna wełna mineralna w płaszczu aluminiowym

Ostatnim systemem jest system wykonywany z płyty CLIMAVER A2 Plus, zaletami systemu podobnie jak ALP jest możliwość prefabrykacji przewodów bezpośrednio na budowie, do ich budowy nie potrzebne są żadne profile. Systemy te są odporne na wilgoć do 99% oraz chemie basenową. Ponadto ich samonośna konstrukcja i budowa płyty zapewnia dostateczną izolację cieplna i nie wymaga dodatkowych izolacji zewnętrznych. Płyty Climaver są również wspaniałymi izolatorami hałasów powstających na instalacjach, stąd nie wymagają stosowania dodatkowych tłumików.
Pomimo wielu zalet systemy te nie są pozbawione pewnych wad. Po pierwsze materiał wewnętrzny, którym jest wełna mineralna jest materiałem nasiąkliwym, stąd wykonywać tego typu instalację powinny wykonywać firmy które doskonale znają technologie budowy ciągów z Climaveru, ponadto nie powinny być narażone na stałe zalewanie wodą, ponieważ pod zbyt dużym ciężarem mogą się załamać. Ponadto jest to materiał bardzo delikatny i narażony na zniszczenia podczas trwania prac budowlanych.

Podsumowanie – wybór należy do Ciebie, ale zrób to dobrze!

Reasumując, każdy z wymienionych materiałów można zastosować jednak każdy ma swoje wady i zalety, dlatego najważniejsze jest żeby firma wykonawcza dołożyła wszelkich starań przy wykonywaniu instalacji oraz posiadała merytoryczna wiedzę na temat tego typu instalacji, ponieważ basen kryty nie wybacza błędów.

mgr inż. Grzegorz Popielarski