Klimatyzacja to proces, w którym powietrze w budynku poddaje się obróbce jego właściwości fizycznych. Powietrze dostarczane do pomieszczeń jest poddawane zabiegom, które maja zapewnić jego określone parametry (temperaturę i wilgotność). Żądane parametry powietrza zapewnia się ze względów higienicznych i dla zapewnienia dobrego samopoczucie użytkowników pomieszczeń. Zadaniem klimatyzacji jest zapewnienie jak najlepszych warunków dla użytkowników zależnie od subiektywnych potrzeb i upodobań.

Klimatyzacja najczęściej jest kojarzona z chłodzeniem powietrza. Jednak prawdziwa klimatyzacja to zarówno chłodzenie, jak i podgrzewanie powietrza, ale także jego nawilżanie lub osuszanie i oczyszczanie z zanieczyszczeń.

Klimatyzacji nie należy mylić z wentylacją. Klimatyzacja może stanowić wraz z wentylacją jeden wspólny układ, który nie tylko wymienia powietrze w budynku, ale także utrzymuje parametry powietrza na oczekiwanym przez użytkowników poziomie. Najczęściej w budynkach wyposażonych w pełny układ wentylacyjno-klimatyzacyjny jest ustalona zarówno temperatura jak i wilgotność powietrza.

Aby zapewnić żądane warunki konieczne jest zainstalowanie rozbudowanej instalacji. Możliwych jest wiele koncepcji. Do decyzji projektanta i inwestora należy wybór sposobu obróbki powietrza oraz transportu energii z pomieszczeń i do pomieszczeń. Aby schłodzić pomieszczenie trzeba usunąć z nich nadmiar ciepła. Można to osiągnąć doprowadzając do pomieszczeń schłodzone powietrze lub za pomocą odpowiednich urządzeń schładzać powietrze znajdujące się w pomieszczeniu. Nowoczesne urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne spełniają szereg funkcji służących obróbce powietrza i nadawaniu mu żądanych parametrów.

Idealny system to taki którego nie widać, nie słychać a zawsze w naszym domu czy biurze czujemy się dobrze 😉