Podstawowym celem instalacji wentylacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych do aktywnego wypoczynku jest zapewnienie w strefie przebywania ludzi optymalnych warunków komfortu cieplnego.

Obecność na małej powierzchni znacznej liczby ćwiczących, wpływa na pogorszenie jakości powietrza oraz wzrost jego temperatury i zawartości wilgoci. Ćwiczący nie powinni odczuwać dyskomfortu spowodowanego zbyt niską bądź zbyt wysoką temperaturą, hałasem, przeciągami czy nieprzyjemnymi zapachami.

W świetle rozporządzenia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych minimalna krotność wymiany powietrza w pomieszczeniu wypoczynku, ćwiczeń fizycznych, a także dla siłowni powinna wynosić co najmniej dwie wymiany na godzinę.

Lecz praktyka pokazuje że każdy obiek jest inny i należy podejść do niego w sposób bardzo indywidualny.